PRIVACY POLICY VAN COMPANIES2MEET

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website en gebruikers van onze mobiele applicatie. Wij garanderen dat de door u verstrekte bedrijfs- en persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Door de toepasselijkheid van deze privacy policy te accorderen stemt u in met het gebruik van uw gegevens door Companies2Meet conform onderstaande.

Indien u zich op onze website of middels onze mobiele applicatie registreert kan onder andere gevraagd worden naar uw (bedrijfs)naam, (vestigings)adres, telefoonnummer en e-mailadres. De werkzoekende geeft Companies2Meet toestemming om de door hem verstrekte gegevens te gebruiken en eventueel ter beschikking van zorgvuldig geselecteerde derden te stellen om hem gerichte aanbiedingen of andere mailings te sturen die commerciële berichten kunnen bevatten van Companies2Meet of derden op het gebied van carrière- en banenbeurzen, inhousedagen, meet & greets en overige recruitment evenementen. Indien u niet langer prijsstelt op de ontvangst van de aanbiedingen en berichten als bedoeld in de vorige zin, kunt u dat kenbaar maken op de door ons, daarvoor aangewezen wijze.

Voor het overige geeft de bezoeker van onze website of gebruiker van onze mobiele applicatie Companies2Meet toestemming om zijn persoons- en/of bedrijfsgegevens te gebruiken en op te slaan voor de uitvoering van de gewenste diensten en andere activiteiten ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering, zoals het vervaardigen van statistische analyses.

Companies2Meet heeft ten aanzien van het gebruik van de website en de mobiele applicatie passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik te voorkomen. Indien u bedrijfs- of persoonsgegevens invoert, worden deze opgeslagen door middel van een daartoe beveiligde webomgeving.

De personen die onder onze verantwoordelijkheid werkzaam zijn evenals door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Onze website en mobiele applicatie maken gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer, telefoon of tablet worden opgeslagen om te helpen analyseren hoe bezoekers/gebruikers de website c.q. mobiele applicatie gebruiken. Cookies worden onder meer gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en mobiele applicatie te vergroten en gegevens te verzamelen en te analyseren die verbonden zijn aan het gebruik van onze website en mobiele applicatie, zoals domeinnaam, aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Zodoende zijn wij in staat onze website en mobiele applicatie te optimaliseren en u relevante informatie aan te bieden.

Cookies worden eveneens gebruikt voor Google Analytics om logboekgegevens en bezoekers-/gebruikersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. De gegevens ten aanzien van het gebruik van de website en de mobiele applicatie (inclusief uw IP-adres) worden verzonden naar Google. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het gebruik van de website en mobiele applicatie door de bezoeker c.q. gebruiker te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Wij zullen de informatie afkomstig van Google Analytics nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van de bezoekers/gebruikers te verzamelen. Noch wij, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van de bezoeker/gebruiker.

Het gebruik van cookies kunt u toestaan of voorkomen door de instellingen van uw internetbrowser of mobiele apparaat te wijzigen. Voor uw browser geldt dat u deze zodanig kunt instellen dat u een melding ontvangt wanneer een cookie wordt aangeboden. U kunt dan zelf bepalen of u de cookie al dan niet accepteert. Indien u instellingen zodanig aanpast dat alle cookies worden geweigerd, is het mogelijk dat sommige onderdelen van onze website of applicatie niet toegankelijk zijn of niet correct werken.

Indien u nog vragen heeft over de privacy policy van Companies2Meet dan kunt u middels de contactgegevens op onze website contact met ons opnemen. Wij helpen u graag indien u vragen heeft over de door u verstrekte gegevens. Daarnaast bent u voortdurend in de gelegenheid om door middel van uw inloggegevens uw registratie ongedaan te maken, uw gegevens te verwijderen of te wijzigen.